Categoría Juan Ramón Jiménez

Distinto

Si veis un pájaro distinto, tiradlo; si veis un monte distinto, caedlo; si veis un camino distinto, cortadlo; si veis una rosa distinta, deshojadla; si veis un río distinto, cegadlo. si veis a un hombre distinto, matadlo. Lo querían matar…